Restauració

La recuperació de Montsoriu

Entre els anys 1979 i 1983 —i de manera continuada des de 1993—, es varen portar a terme excavacions arqueològiques al castell de Montsoriu, fet que va suposar el primer pas per a la recuperació del monument, que havia estat pràcticament abandonat des del segle XVI. A la dècada dels 90, amb la constitució del Patronat per a la Restauració del Castell de Montsoriu, es van iniciar els treballs de recuperació que van permetre el progressiu redescobriment del gran castell, que ha recuperat bona part de la fesomia original, que romania amagada sota la vegetació i la runa.

RestauracioPatronat

Timeline

2015

març 4

Consolidació dels talussos dels murs est i sud

La darrera actuació ha continuat l’objectiu de consolidar la muralla exterior en els sectors est, sud-est i sud. A més, s’ha eliminat una estructura metàl·lica, vestigi de les obres inicials del 1995.

2013

desembre 4

Consolidació del talús oest de la Torre de l’homenatge, sobre el magatzem de la cuina

Els talussos de la base de la torre de l’homenatge també havien estat afectats pels anys d’abandonament;  dues actuacions puntuals han  permès la consolidació i recuperació de la solidesa dels murs que encerclaven el castell romànic.

2012

gener 4

Recuperació de passos de ronda; portes i acabats del recinte sobirà. Tancaments de les sales nord amb acer patinable (CORTEN) i vidre; estructura de la sala oest.

La restauració del sector nord del castell que s’havia ensorrat al segle XVI es va fer amb una actuació amb materials no originals que van permetre la  recuperació dels volums originals sense intentar recuperar-ne la fesomia primitiva.

2010

octubre 6

Octubre 2010-desembre 2010: Restauració dels talussos est, sota la torre rodona

La restauració dels murs  ha tingut en compte l’estructura original i ha permès recuperar els volums inicials amb l’ús de la  mateixa pedra que es va fer servir per aixecar les muralles del gran castell gòtic.

octubre 4

Octubre 2010-desembre 2010: Restauració del talús del mur est, a sota del cos de guàrdia

Les muralles de Montsoriu han aguantat el pas del temps sense excessiva degradació, si bé l’acumulació de vegetació havia convertit algunes zones dels talussos en autèntics boscos. La neteja i desbrossament dels murs  han revelat la imponència de la fortalesa.

maig 4

Maig 2010-desembre 2010: Escales d’accés, sanitaris, passos sobre la capella preromànica i sostre de la garjola del recinte sobirà

En els camps de treball i les excavacions arqueològiques programades del 2008 es van descobrir alguns graons originals de la gran escala de marbre que permetia accedir a la barbacana de Montsoriu. La recuperació de les escales i accessos a la porta principal de Montsoriu es va poder fer basant-se en aquests i altres elements originals que havien romàs soterrats durant 650 anys.

març 4

Març 2010-novembre 2010: Cos de guàrdia, neteja de la zona fresquera

La recuperació del cos de guàrdia va executar-se basant-se en les estructures originals recuperades en les excavacions i en bona part seguint els sistemes constructius que  s’utilitzaren sis-cents anys enrere. El resultat, és una imponent sala gòtica que evoca la magnitud del castell original. També es va recuperar la terrassa de la sala des d’on s’observa una magnífica vista de tot el conjunt.

2009

octubre 4

Octubre 2009–desembre 2009: Restauració de la torre quadrada, torre rodona de la sala gòtica, pas de ronda i muralla est

La recuperació dels passos de ronda ha estat fonamental per entendre l’estructura defensiva i militar de Montsoriu. S’ha conservat l’estructura original de merlets i espitlleres, amb una recuperació molt fidel a l’original.

juny 4

Juny 2009-desembre 2009: Restauració del mur sud, sala gòtica i planta superior del mur oest, torre nord i accessos superiors

La restauració de la sala gòtica va permetre recuperar un dels racons més coneguts de Montsoriu i explicar-ne la funcionalitat en el gran castell gòtic. També es va consolidar una part inestable del mur sud.

2008

febrer 26

Febrer 2008-desembre 2008: Cobriment de les estances i passadís i escales del recinte sobirà. Restauració de les portes.

A partir de l’aprovació del pla de director de restauració del castell de Montsoriu al maig del 2004, les obres s’adeqüen a aquest document que orienta sobre els treballs a executar en cada sector. En la fase III es van cobrir les sales del recinte sobirà i es va iniciar el procés de restauració de murs amb merlets i espitlleres d’acord amb les restes que es conservaven.

Veure'n més

Historia

La història

El gran castell gòtic de Montsoriu que es visita en l’actualitat correspon a la gran reforma efectuada al segle XIV per Bernat II, vescomte de Cabrera. De fet, la torre principal del castell té més de mil anys d’història.

Llegendes

Les llegendes

Els mes de mil anys d’història del castell de Montsoriu han anat acompanyats d’un munt de tradicions i llegendes que s’han anat transmetent de generació en generació.

Arqueologia

Arqueologia

Des dels anys 80 del segle XX s’han dut a terme campanyes d’excavació arqueològica al castell de Montsoriu gràcies a les tasques promogudes pel Museu Etnològic del Montseny on s’exposen les millors troballes.

Multimedia

Multimèdia

Recull d’imatges de diferents èpoques, espais i activitats amb el castell de Montsoriu com a protagonista.

ElsCabrera

Els Cabrera

El castell de Montsoriu ha estat lligat als Vescomtes de Cabrera des del segle XI. Montsoriu va ser la capital del vescomtat, juntament amb Breda (capital religiosa), Blanes (comercial) i Hostalric (administrativa).