Restauració

La recuperació de Montsoriu

Entre els anys 1979 i 1983 —i de manera continuada des de 1993—, es varen portar a terme excavacions arqueològiques al castell de Montsoriu, fet que va suposar el primer pas per a la recuperació del monument, que havia estat pràcticament abandonat des del segle XVI. A la dècada dels 90, amb la constitució del Patronat per a la Restauració del Castell de Montsoriu, es van iniciar els treballs de recuperació que van permetre el progressiu redescobriment del gran castell, que ha recuperat bona part de la fesomia original, que romania amagada sota la vegetació i la runa.

RestauracioPatronat

Timeline

2004

maig 10

Restauració de la cisterna i recuperació dels merlets de la muralla est del recinte sobirà

La restauració de la cisterna del pati d’armes va ser un dels reptes importants que es va afrontar per refer una imponent estructura que gràcies a un complex sistema de canalitzacions permetia la conservació de l’aigua de pluja i garantia el subministrament als habitants del recinte. La cisterna es va refer amb part de l’estructura original; però reservant un espai per als visitants, que així poden contemplar una de les estructures més espectaculars del castell.

2002

febrer 23

Restauració de la Torre de l’homenatge

Tot i que l’altivesa de la torre de l’homenatge s’havia mantingut dempeus des dels orígens de la fortalesa (fa més de mil anys), a finals dels anys 90 l’estructura estava molt deteriorada i diversos fenòmens meteorològics en posaven en perill l’estructura. Per això, a petició del Patronat, la Generalitat va afrontar una actuació d’urgència que va permetre la recuperació de l’estructura —amb inclusió d’una escala d’accés a la terrassa superior— a l’entorn de la qual es va erigir la gran fortalesa de Montsoriu.

1995

febrer 18

Restauració i cobriment de la sala gran i la cuina

La primera obra que es va assumir en el procés de recuperació del castell va ser la restauració de la gran sala noble (coneguda com les quadres), i la cuina adjacent, per treure a la llum un dels elements més  impressionants del castell palau de Bernat de Cabrera. El cobriment de les dues estances, amb la recuperació dels volums primitius, va ser el primer pas de la restauració.

Veure'n més

Historia

La història

El gran castell gòtic de Montsoriu que es visita en l’actualitat correspon a la gran reforma efectuada al segle XIV per Bernat II, vescomte de Cabrera. De fet, la torre principal del castell té més de mil anys d’història.

Llegendes

Les llegendes

Els mes de mil anys d’història del castell de Montsoriu han anat acompanyats d’un munt de tradicions i llegendes que s’han anat transmetent de generació en generació.

Arqueologia

Arqueologia

Des dels anys 80 del segle XX s’han dut a terme campanyes d’excavació arqueològica al castell de Montsoriu gràcies a les tasques promogudes pel Museu Etnològic del Montseny on s’exposen les millors troballes.

Multimedia

Multimèdia

Recull d’imatges de diferents èpoques, espais i activitats amb el castell de Montsoriu com a protagonista.

ElsCabrera

Els Cabrera

El castell de Montsoriu ha estat lligat als Vescomtes de Cabrera des del segle XI. Montsoriu va ser la capital del vescomtat, juntament amb Breda (capital religiosa), Blanes (comercial) i Hostalric (administrativa).