Arqueologia

Primeres excavacions

L’any 1952 els arqueòlegs gironins Miquel Oliva i Lluís Pericot publicaren la troballa de ceràmiques iberoromanes al turó de Montsoriu. Aquesta fou la primera recerca arqueològica al castell. Montsoriu no despertà de nou interès arqueològic fins a la dècada dels anys 1980, en què es realitzaren un seguit de prospeccions en diferents indrets del castell, dins el marc de la primeres campanyes programades d’excavacions arqueològiques: sala sud del pati d’armes (1979), sector entre el castell i la torre de les Bruixes (1980), capella gòtica del pati d’armes i fossat (1983).

campsDCP_1073

Camps de treball

campsgrupretocat

Les excavacions, però, no es reprengueren de forma continuada i sistemàtica fins a l’any 1993. Aquell any es celebrà el primer Camp de Treball d’Arqueologia organitzat pel Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció tècnica del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella (Arbúcies) i dins el projecte arqueològic i històric Castells del Montseny. Des d’aleshores, durant l’estiu, organitzat pel Consell de Jovent d’Arbúcies, amb el suport de la Secretaria General de Joventut i el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, centenars de joves catalans, de la resta de l’Estat i de tot el món –Itàlia, Rússia, França, Turquia, Alemanya, Grècia, Holanda, Lituània, Canadà, Polònia, Jordània, Corea, els Estats Units, Noruega, el Regne Unit, el Marroc, la República Txeca, Finlàndia, Mèxic…– han treballat per a la recuperació de Montsoriu, coordinats pels arqueòlegs del Museu Etnològic del Montseny. En total han passat per Montsoriu gairebé 1.600 participants, a més d’uns 40 cuiners, monitors i directors. També hi han col·laborat unes 200 persones d’una quarantena de grups i entitats.

Excavacions programades

L’any 1995 el Museu Etnològic del Montseny reprengué les excavacions programades d’arqueologia, i des de llavors són ja més de 300 els joves estudiants d’arqueologia que, provinents d’universitats de Catalunya i de la resta de l’Estat  han passat per Montsoriu.

Així, cada any es celebren dues campanyes d’intervenció arqueològica –els camps de treball i les excavacions programades— , que han permès posar al descobert les restes del que és considerat com el millor castell gòtic de Catalunya.  Aquestes intervencions arqueològiques han ajudat a conèixer l’evolució arquitectònica del castell i això ha servit per planificar els projectes de recuperació i restauració del monument, coordinats pel Patronat del Castell de Montsoriu.

campsDSC04894

Troballes arqueològiques

campsDCP_1072

Els materials recuperats al llarg dels treballs d’excavació arqueològica han permès documentar les formes de vida de la gent que habitava el castell de Montsoriu a l’edat mitjana, així com entreveure l’esplendor de les estructures arquitectòniques d’època gòtica sobre la base dels materials ornamentals apareguts.

El conjunt del material presenta un alt valor històric i arqueològic.

D’entre tot el conjunt, els elements ceràmics formen el segment més nombrós. A través de l’estudi de les restes ceràmiques, per a cada moment històric, podem entendre un xic més el tipus de vida, d’alimentació i d’influències comercials externes que rebien els habitants del castell.

A grans trets, dins el conjunt ceràmic es poden distingir tres tipus diferenciats: la ceràmica de cuina (generalment en cuita reductora que li configura el color gris característic), la ceràmica de luxe destinada al servei de taula (vaixella en verd i manganès pròpia de finals del segle XIII i XIV, vaixella en blau que apareix entre els segles XV i XVI i de reflex entre els segles XVI i XVII), algunes peces de la vaixella eren importades de centres productors valencians o italians i d’altres provenien del mateix Principat.

I el tercer gran grup de ceràmica està format pels grans recipients ceràmics destinats a magatzems de líquids i altres productes.

A més de la ceràmica, cal destacar un extraordinari conjunt d’objectes de vidre (copes, ampolles, vasos…), així com un ampli repertori d’objectes de metall (puntes de fletxa de ballesta, sivelles, parts d’armament, tisores, claus de ferro, panys, arnesos, peces decoratives d’arqueta, agulles de cap…) I objectes curiosos realitzats en os (daus de joc, botons, mànecs per a ganivets, dos flabiols, agulles d’ornament…)

En algunes campanyes d’excavació han aparegut un important conjunt de peces ornamentals arquitectòniques que formaven part dels finestrals, portes… del castell palau dels segles XIII i XIV.

Gràcies a les campanyes arqueològiques s’han pogut documentar capitells d’època gòtica amb les columnes corresponents , arcs lobulats, i basaments, així com l’enllosat de marbre del pati, peces de l’ull de bou de la capella, pilars de la galeria porticada… tots aquests elements que, en un futur es pensen col·locar al seu lloc originari, ens permeten comprendre millor la funcionalitat i l’aspecte original dels diferents àmbits del conjunt monumental de Montsoriu entre els segles XIII i XIV, etapa de la seva màxima esplendor.

El gran aixovar del castell

Per la seva rellevància cal destacar que l’any 2007 en el decurs de l’excavació de la cisterna de la bestorre est del pati d’armes aparegué un important conjunt de materials abocat al seu interior. Es tracta de més de 400 objectes que formaven part de l’aixovar del castell en les darreries del segle XVI i que conté objectes de luxe com copes de vidre, denes de corall… i utensilis de la vida quotidiana com olles i cassoles, greixoneres i greixeres, gerres, plats i escudelles. Destaquen els dos flabiols (o flautes dolces)elaborats en os de tíbia de xai. Es tracta d’una tipologia de flauta dolça recta de 6 forats molt popular durant el renaixement.

Bona part d’aquest material actualment es pot contemplar al Museu Etnològic del Montseny la Gabella, d’Arbúcies, que té un ampli espai dedicat a les troballes efectuades a Montsoriu i les  explica de manera molt didàctica

El-4-juliol-festa-Sant-Pere

Veure'n més

Historia

La història

El gran castell gòtic de Montsoriu que es visita en l’actualitat correspon a la gran reforma efectuada al segle XIV per Bernat II, vescomte de Cabrera. De fet, la torre principal del castell té més de mil anys d’història.

Llegendes

Les llegendes

Els mes de mil anys d’història del castell de Montsoriu han anat acompanyats d’un munt de tradicions i llegendes que s’han anat transmetent de generació en generació.

ElsCabrera

Els Cabrera

El castell de Montsoriu ha estat lligat als Vescomtes de Cabrera des del segle XI. Montsoriu va ser la capital del vescomtat, juntament amb Breda (capital religiosa), Blanes (comercial) i Hostalric (administrativa).

Multimedia

Multimèdia

Recull d’imatges de diferents èpoques, espais i activitats amb el castell de Montsoriu com a protagonista.

Restauracio

Restauració

Al 1995 el Patronat del castell de Montsoriu va promoure els primers treballs de restauració que continuen a l’actualitat i han permès la recuperació i obertura al públic de bona part del recinte.